• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Zorg en Leerboerderij Texel

Boerderij Plassendaal is de enige nog overgebleven boerderij in polder Waalenburg. Sinds de bestemming van de polder van agrarisch gebied in natuurgebied is veranderd, zijn andere boeren verhuisd en de boerderijen verdwenen. 
 

Biologische boerderij op Texel

Plassendaal is van intensief agrarisch bedrijf met melkkoeien en fokschapen een biologische boerderij geworden. Tegenwoordig bepaalt de natuur het tempo en zijn de schapen en melkkoeien geruild voor Limousinkoeien
 
De koeien zorgen ervoor dat de polder niet dichtgroeit en het natuurgebied een fijn thuis biedt aan de weidevogel. In het voorjaar mogen de koeien het land pas op als alle nesten zijn uitgebroed en bijzondere planten hun zaden hebben verspreid. Het beheer van het natuurland gaat in nauw overleg met de beheerders van Natuurmonumenten op Texel. 
 

Activiteiten op boerderij Plassendaal

 • Zorg- en leerboerderij: een werk- en leerplek voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Boerenklasse: een educatief programma voor kinderen van de basisschool
 • Vleesverkoop: vlees van onze koeien wordt vanaf maart 2016 verkocht bij Peter Haker, slager in Oudeschild. 
 • Paardencoaching: vanaf 2016 wordt er coaching met paarden aangeboden op de boerderij.

Meer informatie over Natuurboerderij Plassendaal en de mogelijkheden? Neem contact met ons op